Een inspiratiebron

Een mooi voorbeeld als inspiratiebron voor de visie van het MDN!


MND talent

Dit filmpje is een productie van één van de MND talenten, Mikey Oostburg, werkzaam als Brandweerman bij de Luchtmacht.


Vlog DOSCO over Diversiteit & Inclusiviteit

Woensdag 30 juni heeft Commandant DOSCO samen met zijn DOSCO-raad een dag gewijd aan een themadag Diversiteit en Inclusiviteit in het Veteraneninstituut te Doorn. Het laatste deel van de dag heeft de aanwezige DOSCO-raad lef getoond, door een spiegelsessie aan te gaan met een viertal “inclusie pioniers”. hierbij werd de realiteit met betrekking tot privileges, vooroordelen, uitsluiting, discriminatie en invloed sterk belicht. De raad stond hier ook echt voor open en de eerste ontwikkelingen naar aanleiding hiervan laten zich al zien. Bekijk voor meer hierover de vlog van commandant DOSCO Luitenant Generaal Mario Verbeek.


Slavernijherdenking Keti Koti Amsterdam

Op donderdag 1 juli 2021 vond de jaarlijkse nationale slavernijherdenking Keti Koti (gebroken ketenen) plaats in het Oosterpark in Amsterdam. Op deze dag wordt traditiegetrouw nationaal de afschaffing van het slavernijverleden in de toenmalige Nederlandse koloniën in de west in 1863 herdacht. Sinds de onthulling van het Nationaal slavernijmonument in 2002 door de toenmalige Koningin, vindt elk jaar in het Oosterpark in Amsterdam de Nationale Herdenking van de Nederlandse trans-Atlantische slavernij plaats. Traditiegetrouw houdt dan de Burgemeester van Amsterdam, een vertegenwoordiger vanuit het Kabinet en de voorzitter van het NiNsee een toespraak. Na de toespraken wordt gelegenheid gegeven aan belanghebbenden tot het leggen van een krans ter nagedachtenis aan de vele slachtoffers van die slavernij en slavenhandel.

Op verzoek van de organisatie heeft het MND met een delegatie bestaande uit Defensie collega’s deelgenomen aan de herdenking. De hoornblazer van Defensie heeft de Taptoe geblazen onder begeleiding van de eregroet en er is een krans gelegd bij het monument. De aanwezigen waren voor het tweede jaar achtereen gereduceerd in verband met de COVID-19 maatregelen. Zij die er wel waren konden live meekrijgen hoe de burgemeester van Amsterdam namens het college van B&W excuus maakte voor het Nederlandse Trans Atlantische slavernijverleden.


Krans herdenking Nationaal Ereveld Loenen 4 mei 2021

Krans gelegd voor oorlogsslachtoffers

Dit jaar heeft stichting Multicultureel Netwerk Defensie een krans gelegd bij het Nationaal Ereveld Loenen. Dit is de laatste rustplaats van bijna 4.000 Nederlandse oorlogsslachtoffers. Zij verloren hun leven tijdens de Tweede Wereldoorlog of tijdens gewelddadige conflicten daarna - zoals in voormalig Nederlands-Indië of tijdens internationale (vredes)missies.