Keti Koti herdenking 2023

Op 29, 30 juni en 1 juli vonden er Keti Koti herdenkingen plaats in 12 verschillende grote steden. De inzet van de militairen op deze dagen hebben wij vanuit het Multicultureel Netwerk Defensie (MND) in samenwerking met het NINSEE georganiseerd. Op diverse manieren zijn de militairen betrokken geweest bij de activiteiten. De militairen hebben onder andere de taptoe gespeeld, kransen gelegd en de erewacht gehouden bij de plaatselijke herdenkingen. Jaarlijks wordt op 1 juli de nationale herdenking gehouden in het Oosterpark in Amsterdam bij het nationaal slavernij monument. Dit jaar betreft het een bijzondere herdenking omdat het 150 jaar geleden is dat de slavernij afgeschaft is in het Koninkrijk der Nederlanden. Daarnaast was de koning hierbij aanwezig, die tijdens zijn toespraak tot de verbazing van velen excuses aanbood en om vergiffenis vroeg. Vanuit het MND is er in samenwerking met het Caribisch Netwerk Politie (CNP) en de Brandweer Amsterdam een detachement van 60 collega’s aanwezig geweest, de taptoe is gespeeld en er is een krans gelegd samen met de Commandant der Strijdkrachten (CDS) en de Korpschef van de Nationale Politie. Wij hebben met elkaar een fantastisch mooie dag gehad met een waardige herdenking. Na een briefing hebben we de exercitie gesynchroniseerd gevolgd door een maaltijd, waarna wij van het MEA met de bus naar de locatie afgereisd zijn. Na de ceremonie zijn we weer teruggekeerd naar het MEA waar wij nog kort een gezellig samenzijn hebben gehad en de dag gezamenlijk hebben afgesloten. Wij kunnen terugkijken op een geslaagde inzet en kunnen ons richten op de rest van het herdenkingsjaar en de herdenking volgend jaar.

Meer lezen

Interessante nieuwtjes

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws en ontwikkelingen binnen het Multicultureel Netwerk Defensie. Ontdek onze initiatieven, successen en verhalen die bijdragen aan een inclusieve en diverse Defensieorganisatie.