No items found.

Een interview met Arsanio Wiet

Wist u dat wij regelmatig een collega vanuit een defensieonderdeel met een biculturele achtergrond in de spotlight zetten met een BLOG of een VLOG?

Arsanio Wiet (eigen foto)

Vandaag is het een BLOG van Arsanio Wiet van de Koninklijke Landmacht. Arsanio aan het woord over hoe hij binnen Defensie terecht is gekomen en of het beroep binnen Defensie altijd zijn wens is geweest:

Hallo vrienden en collegae,
Ik ben adjudant Arsanio Wiet, 52 jaar en geboren in big city Paramaribo (Suriname).

In 1995 ben ik naar Nederland gekomen en in 1996 in dienst gegaan bij de Koninklijke Landmacht als Plaatsvervangend stuks commandant bij 154 batterij veldartillerie. In 1999 ben ik naar de KMS gegaan om militair administrateur (CEB admeur) te worden. Momenteel ben ik de Senior Stafonderofficier Beheer en Bedrijfsvoering van 43 Mechbrig in Havelte. Mijn passie voor het leger heb ik altijd gehad. In Suriname heb ik van 1988 tot 1994 bij de Militaire Politie gezeten. Toen ik naar Nederland kwam was de keuze voor defensie dan ook een logische.

Hoe collega’s Arsanio zien:

Collega’s zeggen dat Arsanio aardig, vriendelijk, toegankelijk, een warm persoon, behulpzaam, zelfverzekerd, relax, proactief, gezelligheidsdier en een mensen mens is. Allemaal mooie complimenten!

Arsanio over wat Defensie kan doen om de Diversiteit & Inclusiviteit te verbeteren:

Door ‘lead by example’ toe te passen. Dat betekent dat Defensie bewust het goede voorbeeld dient te geven door, bij gelijke geschiktheid, meer collega’s met een ander geslacht, seksuele geaardheid en culturele of religieuze achtergrond in hogere posities te plaatsen.

Arsanio over wat Defensie kan doen om meer mensen van verschillende achtergronden in de organisatie te krijgen:

Defensie kan mensen met een multiculturele achtergrond nog meer enthousiast maken voor een baan bij Defensie door ze op laagdrempelige wijze in contact te brengen met de krijgsmacht, laten zien dat ook zij erbij horen en dat er vast en zeker banen zijn die hun passen.

Om dit doel te bereiken kan defensie bijv: Meer mensen met een multiculturele achtergrond meenemen in de wervingsfilmpjes op TV of het internet en aanwezig zijn bij multiculturele evenementen zoals het Kwaku-zomerfestival (300.000 bezoekers) in de Amsterdamse Bijlmer.

Arsanio over het MND:

Ik besef dat mijn antwoord best cliché is, maar ik zie het MND als een mega belangrijke orgaan voor Defensie. Mooi dat zij, namens ons, de Defensie-leiding steeds een spiegel voorhouden hoe het gesteld is met de gestelde doelen over diversiteit en inclusiviteit.

Meer lezen

Interessante nieuwtjes

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws en ontwikkelingen binnen het Multicultureel Netwerk Defensie. Ontdek onze initiatieven, successen en verhalen die bijdragen aan een inclusieve en diverse Defensieorganisatie.