No items found.

Bijeenkomst MND

Donderdag 2 februari heeft er na lange tijd weer een MND bijeenkomst plaatsgevonden op de marinekazerne in Amsterdam. De opkomst was groot en er waren veel oude bekenden en nieuwe gezichten die het MND een warm hart toedragen aangesloten, wat heel positief is. De dag begon in de ochtend met het bijpraten van de achterban over de afgelopen periode, de stand van zaken binnen het MND op dit moment in een blik vooruit richting daar waar het MND heen dient te gaan de komende periode.

Na de lunch hebben de aanwezige met elkaar in carroussel vorm gebrainstormd over de verschillende onderwerpen. De uitkomsten daarvan werden aan het einde van de dag plenair gepresenteerd.

De komende periode zal een periode zijn waarin er veel activiteiten zullen plaatsvinden waarbij het MND betrokken is, of ondersteund. Wil je hiervan op de hoogte blijven, of wil je contact met het MND over wat dan ook, stuur een mail naar MND@MINDEF.NL. Alleen op deze manier kom je officieel in contact met het MND en kan de secretaris reageren. Wij kunnen met ons allen terugkijken op een intensieve dag, maar met een mooi vooruitzicht op de toekomst van het MND.

Meer lezen

Interessante nieuwtjes

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws en ontwikkelingen binnen het Multicultureel Netwerk Defensie. Ontdek onze initiatieven, successen en verhalen die bijdragen aan een inclusieve en diverse Defensieorganisatie.