MND bijeenkomst 2024


Op dinsdag 27 februari hebben wij een mooie eerste MND bijeenkomst van dit jaar gehouden. Wij hebben samen met HinGV KAP Pt. Sharwin Madho, onze broeder Richel Pieter herdacht. Zoals Sharwin mooi zei ”Er zijn twee momenten waarop iemand kan komen te overlijden. Op de eerste plaats het moment waarop de persoon komt te overlijden en niet meer in ons midden staat en op de tweede plaats het moment dat wij de persoon niet meer herdenken”.

Daarmee sloeg Richel zijn goede vriendin Marjorie de Cunha, een brug die met haar maatschappelijke onderneming The Impact Academy, een Richel Pieter Award heeft onthuld. Deze wordt uitgereikt aan een student of organisatie die zich hard maakt voor onderwijs en zich maatschappelijk inzet voor de volgende generatie. Gezamenlijk met haar mooie verhalen over Richel was dat een fantastische herinnering aan de positive vibes die Richel altijd met zich meebracht en een geweldige manier om Richel voor altijd te blijven herdenken.

De mooie woorden van het laatste moment van Richel Pieter en de vlotte samenwerking van Defensie op alle vlakken werden geuit door zijn commandant Lkol Elvis Pinto Teixeira, die er op persoonlijke titel voor heeft gezorgd dat Richel geen moment alleen was tijdens zijn behandelingen voordat hij stierf. Samen met Elt Robin Scholten leverde hij een bijzonder goede nazorg om Richel eerbieding naar zijn laatste rustplaats te brengen. Goed om te ervaren dat er zulke toegewijde commandanten en leidinggevenden bestaan die verder gaan dan het boekje hun voorschrijft. Een voorbeeld voor velen!

Na het genot van een lekker hapje en drankje zijn we overgegaan naar Hoofd D&I KLTZ Ocke Molenaar die ons meenam in het uitvoeringsplan Diversiteit & Inclusie Defensie. De aangescherpte beleidslijn is opgesteld omdat het huidige beleid niet voldoet aan de wensen en noodzaak, om diversiteit in de brede zin op te (kunnen) pakken. Daarnaast is de behoefte vanuit de organisatie en politiek om sterker in te zetten op culturele diversiteit. Molenaar had oor naar onze kritische vragen en opmerkingen, maar het plan zag er ook veelbelovend uit en gaat ons hopelijk verder brengen m.b.t. D&I beleid binnen Defensie. Wil je dit zelf nog nalezen dan is het terug te vinden op het intranet: De kracht van wij: allemaal anders en toch één (beleidslijn D&I bij Defensie 2024-2030).

Kortom een dag met een lach, een traan maar ook vol informatie die perfect geleid was door onze dagvoorzitter Öner Çatalpinar. Dank aan een ieder die aanwezig was en op naar de volgende bijeenkomst. De dag hebben wij traditioneel afgesloten met een selfie van Brigade generaal Sandra Keijer van de KMar. Wil jij er de volgende keer ook bij zijn? Volg ons op social media voor de komende evenementen en block die in je agenda!

Meer lezen

Interessante nieuwtjes

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws en ontwikkelingen binnen het Multicultureel Netwerk Defensie. Ontdek onze initiatieven, successen en verhalen die bijdragen aan een inclusieve en diverse Defensieorganisatie.